Posts Published by Wesley Jongen

41. PlusPraktijken: ook ten tijde van de Coronacrisis van toegevoegde waarde.

Gijs Brouwer, PhD student aan de Universiteit Maastricht, onderzoekt de performance van de PlusPraktijken, ook wel de huisartsenpraktijken van de toekomst genoemd. Concreet betreft het huisartsenpraktijken die, naar eigen zeggen, “voorop willen lopen in vernieuwingen en hiervoor vernieuwende manieren van werken en zorg uitproberen”. Dit omvat onder andere het streven naar versterking van de eerstelijn door doelmatig te verwijzen, zelfregie van patiënten te bevorderen, het centraal stellen van het concept positieve gezondheid in behandelingen en het positioneren van de huisarts als regisseur van zorg in de wijk. Dit betekent ook dat huisartsen van PlusPraktijken nauw samenwerken met andere zorgprofessionals in de wijk. De regio Oostelijk Zuid-Limburg, de regio waarin het initiatief van de PlusPraktijken is ontstaan, kenmerkt zich door een sterk vergrijzende bevolking met een lagere levensverwachting en hogere zorgkosten per inwoner dan elders in Nederland. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het concept van de PlusPraktijken juist hier is ontstaan.

Read More

40. De aanpak van COVID-19 vanuit Euregionaal perspectief: ‘euPrevent COVID-19’.

In de aanpak van de COVID-pandemie is er tot nu toe nog maar weinig aandacht geweest voor de specifieke situatie in grensgebieden. Of met andere woorden: hoe staat het met de immuniteit van de mensen in de Euregio Maas-Rijn (EMR) en hoe verhoudt dit zich tot het gedrag van de bevolking in de drie landen van de EMR? Het Interreg VA-project ‘euPrevent COVID-19’ moet hier een antwoord op geven. Ik besprak het met Brigitte van der Zanden, directeur van euPrevent.

Read More

39. Medische ethiek in Corona-tijd vanuit een rooms-katholiek perspectief.

Voor de nieuwe serie artikelen van PH-Limburg gaan we op zoek naar pakkende verhalen over de impact van Corona op het werk van diverse betrokkenen binnen de publieke gezondheid. Voor het tweede artikel in deze nieuwe opzet heb ik kardinaal Wim Eijk bereid gevonden om mij te woord te staan. Een interview met kardinaal Eijk was interessant vanwege twee redenen. Enerzijds staat de kardinaal bekend om zijn kennis van de medische ethiek en behaalde hij een doctoraat in de geneeskunde. Daarnaast bleek de kardinaal tot mijn verrassing een zekere binding met Limburg te hebben. Naast zijn opleiding aan het grootseminarie Rolduc in Kerkrade en zijn rol als priester binnen de parochie Blerick in de jaren ’70 & ‘80, is de kardinaal in de jaren ’90 tevens benoemd tot hoogleraar in de filosofie en medische ethiek aan het MEDO (het Pauselijk Instituut voor Huwelijk en Gezin in Kerkrade) en is hij medeoprichter en voorzitter geweest van de Stichting Medische Ethiek in Maastricht.

Read More

38. Laagdrempelige (psychische) hulp voor jongeren: de impact van Corona op de dienstverlening van @ease in Maastricht.

Voor de nieuwe serie artikelen van PH-Limburg gaan we op zoek naar pakkende verhalen over de impact van Corona op het werk van diverse professionals actief binnen de publieke gezondheid. We interviewen hiervoor onder andere een aantal ‘oude bekenden’. Voor het eerste interview in deze nieuwe opzet gingen we terug naar @ease, het inlooppunt voor jongeren met psychische en sociale klachten. We vroegen Flore Joskin, marketingmanager van @ease, naar haar ervaringen in de afgelopen maanden.

Read More

37. De rol van zorgverzekeraar CZ in de Limburgse regionale zorg.

Onlangs waren we te gast bij Wiro Gruisen, manager regioregie bij CZ. Vanuit het concept regioregie wordt er in een aantal regio’s in Nederland samen met burgers, zorgverleners en andere betrokken partijen gewerkt aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg. Geen vanzelfsprekendheid, aangezien het zorglandschap onder druk staat als gevolg van voortdurende kostenstijgingen, vergrijzing en overmatig zorggebruik. Op landelijk niveau wordt nagedacht over maatregelen om te voorkomen dat de zorgkosten de komende twintig jaar verdubbelen. De situatie in Zuid-Limburg is extra alarmerend. We bespraken de rol van regioregie in Limburg.

Read More