Browsing Category Nieuw

41. PlusPraktijken: ook ten tijde van de Coronacrisis van toegevoegde waarde.

Gijs Brouwer, PhD student aan de Universiteit Maastricht, onderzoekt de performance van de PlusPraktijken, ook wel de huisartsenpraktijken van de toekomst genoemd. Concreet betreft het huisartsenpraktijken die, naar eigen zeggen, “voorop willen lopen in vernieuwingen en hiervoor vernieuwende manieren van werken en zorg uitproberen”. Dit omvat onder andere het streven naar versterking van de eerstelijn door doelmatig te verwijzen, zelfregie van patiënten te bevorderen, het centraal stellen van het concept positieve gezondheid in behandelingen en het positioneren van de huisarts als regisseur van zorg in de wijk. Dit betekent ook dat huisartsen van PlusPraktijken nauw samenwerken met andere zorgprofessionals in de wijk. De regio Oostelijk Zuid-Limburg, de regio waarin het initiatief van de PlusPraktijken is ontstaan, kenmerkt zich door een sterk vergrijzende bevolking met een lagere levensverwachting en hogere zorgkosten per inwoner dan elders in Nederland. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het concept van de PlusPraktijken juist hier is ontstaan.

Read More